Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor III

Cyklus seminářů "Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor III" probíhající v termínech od října do prosince 2011 v sobě kombinoval v různých modulech problematiku ekologického zemědělství, výběrových řízení, systému řízení jakosti v potravinářské výrobě, management kvality, značky kvality a regionální produkty, masná užitkovost, infekční nemoci drůbeže, zásady provozu v potravinářském podniku a mnohé další.

Původní výchozí situace projektu:

Ekologické zemědělství se řídí zásadou nepoužívat při pěstování plodin a chovu zvířat chemické přípravky. Největší význam ekologického zemědělství spočívá v šetrném zacházení k přírodě a přínosu k trvale udržitelnému rozvoji. Trvale udržitelné zemědělství je i jedním z cílů SZP EU. Ekologické zemědělství je zároveň jedno z nejdynamičtějších zemědělských odvětví. Z pragmatického hlediska znamená ekologické zemědělství pro značnou část zemědělců větší příjem v podobě dotací a zvýšení odbytu z ekologické produkce. Tuto skutečnost si zemědělci uvědomují a mají zájem o bližší informace v rámci této problematiky.

Realizace výběrových řízení v rámci dotačních projektů, ale i mimo ně skrývá mnohé nástrhy, které je nutné předvídat a cílenými kroky jim předcházet. Proto je nutné se v této problematice vzdělávat, tak, aby nedocházelo k pochybením.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření báze znalostí subjektů působících v zemědělském a potravinářském sektoru, které nejen že zajistí zvýšení jejich kvalifikace, ale také jim umožní větší případnou míru diverzifikace a rovněž jim usnadní cestu k čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova. Cílem projektu je samozřejmě vzdělat cílovou skupinu, kterou v tomto případě tvoří subjekty podnikající v zemědělském / potravinářském sektoru. Toto vzdělání však musí být aplikované, tak, aby se předešlo rychlému zapomínání přednášeného. Cílem je aby posluchač odcházel s názorným příkladem fungování přednášeného v praxi a aby byl schopen toto následně aplikovat na svém vlastním případu. V rámci projektu bude konáno celkem 15 vzdělávacích akcí a proškoleno bude cca 210 účastníků.

Místa realizace projektu:

Akce byly konány ve čtyřech krajích České republiky – Jihomoravský, Moravskoslezský, Pardubický a Zlínský kraj.

Přesněji řečeno se jednalo o:

  • Říčany
  • Židlochovice
  • Dolní Kounice
  • Luže
  • Polešovice
  • Frýdek-Místek

Semináře se konaly s podporou Programu rozvoje venkova ČR, opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Zde jsou k dispozici materiály z realizovaných seminářů:

Příloha Velikost
Aktivacni_Jakost.pdf78.36 kB
EZ.pdf381.87 kB
potravin_provoz.pdf359.70 kB
Prezentace_Jatka_uzeni_nemoci.pdf436.41 kB
Prezentace_management_jakosti_na pdf.pdf410.50 kB
Prezentace_potraviny_jakost_k pdf.pdf586.65 kB
Vzor_zadosti_ekopodnikatele.doc40.45 kB
zadost o udeleni znacky_jakost.pdf193.30 kB
VR_prezentace.pdf348.64 kB
Aplikacni forma vyuky_VR.pdf318.54 kB