Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor II

Cyklus seminářů "Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor II" probíhající v termínech prosinec 2010 až březen 2011 v sobě kombinoval problematiku křížové shody, problematiku obnovitelných zdrojů, metrologie, potravinářské výroby tak i problematiku projektového řízení a jiné.

Východiska:

Současná doba je charakterizována velkým množstvím informací, které pro konečné příjemce však velmi často představují nepřehledné soubory dat často vytržených z kontextu. I přes snahy řídících orgánů se toto děje i v oblasti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova. Mezi hlavní důvody způsobující malou informovanost mezi potenciálními žadateli o jednotlivých opatřeních Programu patří především: velký rozsah obsažených informací, složitá struktura, neznalost příslušné legislativy, administrativní náročnost žádosti aj. Malá informovanost je i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a tím uniká subjektům působícím v zemědělství šance na diverzifikaci svých činností.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření báze znalostí subjektů působících v zemědělském sektoru, které nejen že zajistí zvýšení jejich kvalifikace, ale také jim umožní větší případnou míru diverzifikace a rovněž jim usnadní cestu k čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova. Cílem projektu je samozřejmě vzdělat cílovou skupinu, kterou v tomto případě tvoří subjekty podnikající v zemědělském sektoru. Toto vzdělání však musí být aplikované, tak aby se předešlo rychlému zapomínání přednášeného. Cílem je aby posluchač odcházel s názorným příkladem fungování přednášeného v praxi a aby byl schopen toto následně aplikovat na svém vlastním případu. V rámci projektu bude konáno celkem 15 vzdělávacích akcí a proškoleno bude 210 účastníků.

Termíny seminářů:

 • Seminář č.1 - 28.12.2010 Říčany u Brna
 • Seminář č.2 - 21.1.2011 Opava
 • Seminář č.3 - 18.3.2010 Polešovice
 • Seminář č.4 - 2.4.2010 Buchlovice
 • Seminář č.5 - 13.4.2010 Uherský brod
 • Seminář č.6 - 21.4.2010 Dolní Němčí
 • Seminář č.7 - 28.5.2010 Ostrožská Lhota
 • Seminář č.8 - 27.4.2010 Babice
 • Seminář č.9 - 4.5.2010 Kácov
 • Seminář č.10 - 5.5.2010 Olomouc
 • Seminář č.11 - 18.5.2010 Židlochovice
 • Seminář č.12 - 1.6.2010 Židlochovice
 • Seminář č.13 - 7.7.2010 Židlochovice
 • Seminář č.14 - 29.7.2010 Židlochovice
 • Seminář č.15 - 10.8.2010 Židlochovice

Semináře se konaly s podporou Programu rozvoje venkova ČR, opatření I.3.1.

Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Zde jsou k dispozici materiály z realizovaných seminářů:

Příloha Velikost
Karta_mereni.pdf247.54 kB
Logicky_ramec.pdf125.93 kB
pokyny-pro-chovatele-k-vedeni-ue-drubeze.pdf233.82 kB
Prezentace _Drůbež.pdf293.15 kB
Prezentace_HACCP.pdf297.77 kB
Prezentace_Mereni_LFM.pdf766.80 kB
Prezentace_OZE_1.pdf48.70 kB
Prezentace_OZE_2.pdf123.93 kB
Prezentace_OZE_3.pdf621.83 kB
Prezentace_OZE_4.pdf215.85 kB
Prezentace_rizeni.pdf57.13 kB
projektova_fise.pdf181.72 kB
SWOT_analyza_vzor.pdf12.30 kB
vzor hlaseni o stavech drubeze.pdf62.60 kB
Prezentace_Cross_compliance_dotace.pdf2.22 MB
podkladove materialy_POR.pdf225.34 kB
Evidence_POR___vymery_a_vysvetlivky_ke_vzoru_evidence_POR.pdf102.65 kB
Evidence_POR____vzor_evidence_POR[1].pdf69.28 kB