Podnikání v cestovním ruchu

Cyklus seminářů v rámci projektu "Podnikání v cestovním ruchu" probíhající v termínech duben 2012 až květen 2012 byl zaměřen na problematiku vykonávání podnikatelské činnosti v cestovním ruchu. Semináře měli jak teoretickou, tak i praktickou část výuky. Jedním z cílů náplně seminářů bylo na problematiku podnikání v cestovním ruchu nahlížet komplexně a uvědomit si tak širší aspekty této problematiky.

Výchozí stav:

Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje zejména dopravu, turistická zařízení, poskytující ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby apod. Rozvoj cestovního ruchu znamená nejen hospodářský přínos, ale má i pozitivní vliv na zachování původních tradic, kultur a na ochranu životního prostředí. Cestovní ruch zároveň vykazuje velmi dynamický růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel. Nicméně povědomí resp. vzdělanost v rámci této oblasti je u široké veřejnosti stále velice slabá. Díky realizaci projektu se účastníci seminářů naučí orientovat v problematice podnikání v cestovním ruchu a získají teoretický i praktický přehled o tomto dynamicky se rozvíjejícím trhu.

Cíle projektu:

Hlavní cíl: Zvýšit informovanost a vzdělanost v oblasti podnikání v cestovním ruchu a tak zvýšit počet subjektů působících v této sféře - především na venkově.

Specifické cíle: Rozšíření aktivit cestovního ruchu na venkově, rozvoj podnikatelských aktivit na venkově.

V rámci projektu bylo realizováno v součtu 11 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 174 účastníků.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina, Královéhradecký kraj a Zlínský kraj. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města: