Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor III

Cyklus seminářů v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor III“ kombinoval v různých modulech problematiku chorob ryb, technologie v rámci chovu ryb, chov lososovitých ryb v podmínkách ČR, marketing v rybářství, rybářství v tekoucích vodách, různorodost produkčních systémů a jejich vliv na výživu a krmení ryb, právní předpisy v rybářství apod.

Součástí některých seminářů byly i odborné exkurze např. v různých rybochovných zařízeních. Semináře probíhaly od dubna do listopadu 2014 a zúčastnilo se jich více jak 280 členů místních organizací rybářského svazu popř. samotní produkční rybáři.

Výchozí stav:

Stávající i noví členové rybářského svazu jsou si vědomi nutnosti se průběžně vzdělávat a obnovovat si znalosti týkající se rybářské problematiky. Nové technologie a postupy aplikované v odvětví rybářství se neustále vyvíjejí a nejnovější inovativní prvky se jen obtížně a často s několikaletým zpožděním dostávají do praxe. Proto i na základě již proběhlých vzdělávacích akcí organizovaných ze strany ARR bylo přistoupeno k přípravě projektu, jehož cílem je zvýšení znalostní báze členů MO Rybářského svazu, zaměstnanců rybářských podniků a zástupců produkčních rybářů. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel) došlo k vytvoření několika vzdělávacích modulů (viz níže ke stáhnutí), které mají za cíl zvýšit odbornost účastníků a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – zejména Jihomoravský a Zlínský kraj. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města:

 • Vyškov
 • Blansko
 • Brno
 • Slavkov u Brna
 • Staré Město
 • Kostelec u Zlína
 • Boskovice
 • Němčice nad Hanou
 • Kunovice
 • Rakvice
 • Kyjov
 • Uherské Hradiště
 • Veverská Bítýška
 • Zastávka u Brna
 • Chropyně
 • Zlín
 • Ostroměř
 • Veselí nad Moravou

Semináře se konaly v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor III“ financovaný v rámci Operačního programu Rybářství.

Příloha Velikost
Modul_1_Pt1_choroby_ryb_1.pdf420.41 kB
Modul_1_Pt2_choroby_ryb_1.pdf151.17 kB
Modul_1_Pt3_choroby_ryb_1.pdf105.36 kB
Modul_2_choroby_ryb_II_Pt1.pdf350.53 kB
Modul_2_choroby_ryb_II_Pt2.pdf200.84 kB
Modul_3_technologie_chovu_ryb.pdf8.25 MB
Modul_4_Marketing_v_rybаrstvi.pdf1.55 MB
Modul_5_chov_lososovitych_ryb_I.pdf3.34 MB
Modul_6_chov_lososovitych_ryb_II.pdf7.38 MB
Modul_7_Rybarstvi_v_tekoucich_vodach.pdf12.83 MB
Modul_8_Ruznorodost_produkcnich_systemu.pdf15.08 MB
Modul_9_Hospodareni_v_rybаrstvi.pdf2.34 MB
Modul_10_Rybаr_a_prаvni_predpisy_doplneni_vodni_zakon.pdf2.27 MB
Modul_10_Rybаr_a_prаvni_predpisy.pdf1.17 MB