Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor II

Cyklus seminářů v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor II“ kombinoval v různých modulech problematiku chorob ryb, technologie v rámci chovu ryb, chov lososovitých ryb v podmínkách ČR, marketing v rybářství, rybářství v tekoucích vodách a různorodost produkčních systémů a jejich vliv na výživu a krmení ryb.

Součástí některých seminářů byly i odborné exkurze v provozu popř. praktické ukázky. Semináře probíhaly od prosince 2012 do května 2013 a zúčastnilo se jich více jak 190 členů místních organizací rybářského svazu popř. samotní produkční rybáři.

Výchozí stav:

Stávající i noví členové rybářského svazu jsou si vědomi nutnosti se průběžně vzdělávat a obnovovat si znalosti týkající se rybářské problematiky. Nové technologie a postupy aplikované v odvětví rybářství se neustále vyvíjejí a nejnovější inovativní prvky se jen obtížně a často s několikaletým zpožděním dostávají do praxe. Proto i na základě již proběhlých vzdělávacích akcí organizovaných ze strany ARR bylo přistoupeno k přípravě projektu, jehož cílem je zvýšení znalostní báze členů MO Rybářského svazu, zaměstnanců rybářských podniků a zástupců produkčních rybářů. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel) došlo k vytvoření několika vzdělávacích modulů (viz níže ke stáhnutí), které mají za cíl zvýšit odbornost účastníků a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města:

  • Skalní Mlýn
  • Velké Meziříčí
  • Žďár nad Sázavou
  • Nová Ves
  • Kyjov
  • Výrovice

Semináře se konaly v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor II“ financovaný v rámci Operačního programu Rybářství.

Evropský rybářský fond

Investování do udržitelného rybolovu
Příloha Velikost
Modul 1_Pt1_choroby ryb 1.pdf420.41 kB
Modul 1_Pt2_choroby ryb 1.pdf151.17 kB
Modul 1_Pt3_Choroby ryb 1.pdf105.36 kB
Modul 2_choroby ryb II_Pt1.pdf350.53 kB
Modul 2_choroby ryb II_Pt2.pdf200.84 kB
Modul 3_technologie chovu ryb.pdf8.25 MB
Modul 4_Marketing v rybаrstvi.pdf1.01 MB
Modul 5_chov lososovitych ryb I.pdf3.34 MB
Modul 6_chov_lososovitych ryb II.pdf7.38 MB
Modul 7_Rybarstvi v tekoucich vodach.pdf12.83 MB
Modul 8_Ruznorodost produkcnich systemu.pdf15.08 MB