Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor I

Cyklus seminářů "Odborné vzdělávání pro zemědělský sektor I" probíhající v termínech březen - srpen 2010 v sobě kombinoval problematiku křížové shody, tak i problematiku marketingu v zemědělství.

Východiska:

Od 1.1. 2009 se Česká republika zavázala dodržovat úplný systém standardů cross-compliance, který bude zároveň podmínkou pro vyplácení přímých plateb. Každý příjemce těchto nárokových dotací by měl být kromě výše uvedených standardů zároveň seznámen s povinnostmi a právy, které se ho v rámci plnění požadavků cross-compliance týkají, aby se mu následně vyhla možnost postihů v podobě sankcí resp. krácení dotace.S nestálou změnou konkurenčního prostředí v naší republice roste i význam marketingu. Vedoucí představitelé zemědělských podniků by si měli uvědomit, že veškeré chování výrobce je třeba odvíjet od požadavků trhu a od zákazníka. S touto skutečností je zapotřebí sektor zemědělství připravit na využívání marketingových metod v rámci zemědělství. Hlavní důraz bude kladen na specifiku marketingového prostředí v oblasti výroby zemědělských produktů.

Cíl projektu:

Zvýšit efektivnost hospodaření subjektů působících v zemědělství. Posílit konkurenceschopnost účastníků akcí, lepší využívání výrobních zdrojů v zemědělských podnicích.

Termíny seminářů:

Semináře byli realizovány v krajích Jihomoravském, Moravskoslezkém a Vysočině.

 • Seminář č.1 - 3.3.2010 Kostnická 4, Třebíč
 • Seminář č.2 - 15.3.2010 Jihlavská 10007, Žďár nad Sázavou
 • Seminář č.3 - 18.3.2010 Kostnická 4, Třebíč
 • Seminář č.4 - 2.4.2010 Polešovice 634
 • Seminář č.5 - 13.4.2010 Velehradská č.p. 4248/24a, Kroměříž
 • Seminář č.6 - 21.4.2010 Kotlářská č.p. 902/53, Brno
 • Seminář č.7 - 28.5.2010 Jihlavská 10007, Žďár nad Sázavou
 • Seminář č.8 - 27.4.2010 Polešovice 634
 • Seminář č.9 - 4.5.2010 Dvořákova 21, Znojmo
 • Seminář č.10 - 5.5.2010 Dvořákova 21, Znojmo
 • Seminář č.11 - 18.5.2010 Purkyňova 12, Opava
 • Seminář č.12 - 1.6.2010 Englišova 526, Opava
 • Seminář č.13 - 7.7.2010 Rosická 437, Říčany u Brna
 • Seminář č.14 - 29.7.2010 Zámek 1, Valtice
 • Seminář č.15 - 10.8.2010 Zámek 1, Valtice

Semináře se konaly s podporou Programu rozvoje venkova ČR, opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost.

Zde jsou k dispozici materiály z realizovaných seminářů:

Příloha Velikost
Prezentace_CC_marketing.pdf7.09 MB
Marketing_prakticke_priklady.pdf60.78 kB
Příloha č2 k vyhlášce č.27_1998Sb.pdf44.99 kB
Aplikace odpadních kalů ČOV.pdf52.46 kB
Zakladni_marketingove_pojmy.pdf29.79 kB
Vyhlaska3822001_priloha2345.pdf116.07 kB