Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor IV

Cyklus seminářů v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor IV“ kombinoval v různých modulech problematiku chorob ryb, technologie v rámci chovu ryb, chov lososovitých ryb v podmínkách ČR, hospodaření v rybářství, rybářství v tekoucích vodách, rybář a právní předpisy apod.

Součástí některých seminářů byly i odborné exkurze popř. praktické ukázky. Semináře probíhaly od prosince 2013 do března 2014 a zúčastnilo se jich více jak 140 členů místních organizací rybářského svazu popř. samotní produkční rybáři.

Výchozí stav:

Stávající i noví členové rybářského svazu jsou si vědomi nutnosti se průběžně vzdělávat a obnovovat si znalosti týkající se rybářské problematiky. Nové technologie a postupy aplikované v odvětví rybářství se neustále vyvíjejí a nejnovější inovativní prvky se jen obtížně a často s několikaletým zpožděním dostávají do praxe. Proto i na základě již proběhlých vzdělávacích akcí organizovaných ze strany ARR bylo přistoupeno k přípravě projektu, jehož cílem je zvýšení znalostní báze členů MO Rybářského svazu, zaměstnanců rybářských podniků a zástupců produkčních rybářů. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel) došlo k vytvoření několika vzdělávacích modulů (viz níže ke stáhnutí), které mají za cíl zvýšit odbornost účastníků a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města:

  • Výrovice
  • Opatovice u Rajhradu
  • Brno
  • Nová Ves
  • Kyjov
  • Kunovice
  • Letovice
  • Skalní Mlýn

Semináře se konaly v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor IV“ financovaný v rámci Operačního programu Rybářství.

Evropský rybářský fond

Investování do udržitelného rybolovu
Příloha Velikost
Modul1.pdf4.14 MB
Modul2.pdf3.48 MB
Modul3.pdf3.34 MB
Modul4.pdf7.38 MB
Modul5.pdf12.83 MB
Modul6.pdf1.17 MB
Modul7a.pdf350.53 kB
Modul7b.pdf200.84 kB