Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor

Cyklus seminářů v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor“ kombinoval v různých modulech problematiku chorob ryb, technologie v rámci chovu ryb, chov lososovitých ryb v podmínkách ČR, rybářství v tekoucích vodách a další odborná témata.

Součástí některých seminářů byly i odborné exkurze v provozu a na rybářských revírech. Semináře probíhaly od března 2015 do srpna 2015 a zúčastnilo se jich více jak 190 členů místních organizací rybářského svazu popř. samotní produkční rybáři a odborná rybářská veřejnost.

Výchozí stav:

Stávající i noví členové rybářského svazu jsou si vědomi nutnosti se průběžně vzdělávat a obnovovat si znalosti týkající se rybářské problematiky. Nové technologie a postupy aplikované v odvětví rybářství se neustále vyvíjejí a nejnovější inovativní prvky se jen obtížně a často s několikaletým zpožděním dostávají do praxe. Proto i na základě již proběhlých vzdělávacích akcí organizovaných ze strany ARR bylo přistoupeno k přípravě projektu, jehož cílem je zvýšení znalostní báze členů MO Rybářského svazu, zaměstnanců rybářských podniků a zástupců produkčních rybářů. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel) došlo k vytvoření několika vzdělávacích modulů (viz níže ke stáhnutí), které mají za cíl zvýšit odbornost účastníků a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Olomoucký kraj. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města:

 • Slavkov u Brna
 • Kunovice
 • Nová Ves
 • Holešov
 • Svitavy
 • Brno
 • Rozseč nad Kunštátem
 • Štítná nad Vláří
 • Ivančice – Letkovice
 • Blansko
 • Boskovice
 • Kyjov
 • Letovice
 • Skalní Mlýn
 • Prostějov

Semináře se konaly v rámci projektu „Odborné vzdělávací semináře pro rybářský sektor“ financovaný v rámci Operačního programu Rybářství.

Evropský rybářský fond

Investování do udržitelného rybolovu
Příloha Velikost
Modul 1_Pt1_choroby ryb 1.pdf420.41 kB
Modul 1_Pt2_choroby ryb 1.pdf151.17 kB
Modul 1_Pt3_choroby ryb 1.pdf105.36 kB
Modul 2_choroby ryb 2_Pt1.pdf350.53 kB
Modul 2_choroby ryb 2_Pt2.pdf200.84 kB
Modul 3_technologie chovu ryb.pdf8.25 MB
Modul_4_Rybаrstvi_a_prаvni_predpisy.pdf1.17 MB
Modul_4_Rybаrstvi_a_prаvni_predpisy_doplneni_vodni_zakon.pdf2.27 MB
Modul_5_chov_lososovitych_ryb_I.pdf3.34 MB
Modul_6_chov_lososovitych_ryb_II.pdf7.38 MB
Modul 7_Rybarstvi v tekoucich vodach.pdf12.83 MB
Modul 8_Ruznorodost produkcnich systemu.pdf15.08 MB