Vzdělávací semináře v sektoru rybářství

Cyklus seminářů v rámci projektu „Vzdělávací semináře v sektoru rybářství“ kombinoval v sobě dva moduly, o které měla cílová skupina účastníků největší zájem - technologie chovu ryb a rybář a právní předpisy.

Součástí některých seminářů byly i odborné exkurze v provozu. Semináře probíhaly od března 2015 do srpna 2015 a zúčastnilo se jich více jak 90 členů místních organizací rybářského svazu popř. samotní produkční rybáři a odborná rybářská veřejnost.

Výchozí stav:

Stávající i noví členové rybářského svazu jsou si vědomi nutnosti se průběžně vzdělávat a obnovovat si znalosti týkající se rybářské problematiky. Nové technologie a postupy aplikované v odvětví rybářství se neustále vyvíjejí a nejnovější inovativní prvky se jen obtížně a často s několikaletým zpožděním dostávají do praxe. Proto i na základě již proběhlých vzdělávacích akcí organizovaných ze strany ARR bylo přistoupeno k přípravě projektu, jehož cílem je zvýšení znalostní báze členů MO Rybářského svazu, zaměstnanců rybářských podniků a zástupců produkčních rybářů. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) a s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb, včel) došlo k vytvoření několika vzdělávacích modulů (viz níže ke stáhnutí), které mají za cíl zvýšit odbornost účastníků a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.

Místa realizace seminářů:

Semináře se konaly v různých krajích České republiky – Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Přesněji řečeno se jednalo o tyto obce / města:

  • Skalní Mlýn
  • Konice
  • Bojkovice
  • Kostelec u Zlína
  • Kroměříž
  • Strážnice
  • Týnec
  • Brno

Semináře se konaly v rámci projektu „Vzdělávací semináře v sektoru rybářství“ financovaný v rámci Operačního programu Rybářství.

Evropský rybářský fond

Investování do udržitelného rybolovu
Příloha Velikost
Modul_1_technologie_chovu_ryb.pdf8.25 MB
Modul_2_Rybářské_a_prаvní_předpisy.pdf1.17 MB
Modul_2_Rybářské_a_právní_předpisy_doplní_vodní_zákon.pdf2.27 MB