Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a zvýšení kvalifikace cílové skupiny prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu, který se skládá z několika modulů zaměřených na multidisciplinární pojetí územního rozvoje a využívání principů trvale udržitelného rozvoje (TUR) v podmínkách venkovského a příměstského prostoru Moravskoslezského kraje a v situacích, kdy rozrůstající aglomerace tento prostor ovlivňují a narušují jeho limity.

Kurz je určen pro vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání působících v oblasti územního rozvoje, kteří přímo či nepřímo rovněž ovlivňují i dodržování principů TUR. Cílem a přínosem projektu bude vytvoření kurzu, který bude založen na přístupech publikovaných v Agendě 21 resp. Místních agendách 21. Využije principy TUR a v neposlední řadě také závěry z "Millennium Ecosystem Assessment".

Tento kurz bude specifický a výrazně rozšíří nabídku dalšího vzdělávání v této oblasti v Moravskoslezském kraji, neboť obdobný kurz momentálně v kraji není k dispozici.

Dílčí cíle:

  • vytvořit odpovídající výukové opory a metodiky výuky
  • inovovat vzdělávací proces ve vztahu k územnímu a regionálním rozvoji a limitaci území o nové závěry z konferencí o TUR, aplikovat je do vzdělávacího procesu o rozvoji intravilánu a extravilánu na území Moravskoslezského kraje
  • zkvalitnit znalosti lektorů v oblastech principů TUR využívaných v zahraničí
  • naučit pedagogy využívat moderní metody výuky u problematiky TUR a územního plánování včetně GPS a GIS
  • prověřit kvalitu vzdělávacího programu prostřednictvím pilotního ověření na vhodné skupině
  • podpořit spolupráci mezi subjekty působící v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství v oboru rozvoje venkova a TUR