Stručný obsah projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacího programu pro odborné lektory dalšího vzdělávání, který bude zacílen na problematiku rozvoje venkova, rozvoje příměstských oblastí, života na venkově a další aspekty, které jsou s těmito tématy spojeny.

Vytvořený program bude složen z několika specifických modulů navázaných na tato témata. Vzdělávací program bude inovativní zejména kombinací pohledů různých oborů na problematiku územního rozvoje tj. zajištěním multidisciplinarity, která je v této oblasti tolik potřebná.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nabídky kurzů dalšího vzdělávání, které budou zaměřeny na využívání principů trvale udržitelného rozvoje (TUR) v podmínkách rozvoje venkovského prostoru Moravskoslezského kraje a to především v situacích, kdy je snahou různých zájmových skupin tento proces ovlivnit ve svůj prospěch.

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení kvalifikační úrovně v oblasti udržitelného rozvoje venkova, získání odborných a aktuálních znalostí potřebných pro jejich další vzdělávací činnost.