Naplňování monitorovacích indikátorů

Projekt byl úspěšně ukončen. Všechny monitorovací indikátory projektu byly naplněny.

Aktuality:

Během realizace projektu došlo k průběžnému naplnění níže uvedených indikátorů projektu

  • 1x vzdělávací program (včetně reflexe komponenty ŽP)
  • 1x pilotní ověření
  • 1x e-learning
  • 1x metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání
  • 1x studijní materiály ke vzdělávacímu programu
  • Úspěšné splnění požadovaného počtu podpořených osob
  • Úspěšné splnění požadovaného počtu úspěšně podpořených osob