Přínos pro cílovou skupinu

Přínos projektu pro cílovou skupinu je především ve ve zvýšení kompetencí v rámci rozhodovacího procesu při rozvoji venkova a aplikaci principů TUR. Přínosem projektu je i rozšíření komplexního pohledu na problematiku, čímž dojde k omezení úzce profilového pohledu bez vazeb na požadavky dalších zúčastněných subjektů.

Hlavní přínosy pro cílovou skupinu lze shrnout do těchto bodů:

  • rozšíření odborných znalostí a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním prostředí
  • seznámení se s best practices v rámci TUR ze zahraničí
  • analýza a následná aplikace v MSK
  • rozšíření kvalifikace účastníků v souvislosti s řešením problémů územního rozvoje v intravilánu a extravilánu obcí a měst
  • profesní a osobní růst
  • vylepšení svého postavení na trhu práce