Agroturistika na venkovských oblastech

Cyklus seminářů "Agroturistika na venkovských oblastech" probíhající v termínech květen 2011 až červen 2011 byl zaměřen na problematiku podnikání v cestovním ruchu ve venkovském prostoru. Semináře měli jak teoretickou, tak i praktickou část výuky. Cílem bylo na problematiku agroturistiky nahlížet komplexně.

Východiska:

Rozvoj venkova, obnova venkova, trvale udržitelný život na venkově, trvale udržitelné využívání krajiny, ochrana přírodního dědictví pro další generace - tyto a mnohé další pojmy podobného významu se v posledních letech často skloňují nejen v zemích českých a moravských, ale téměř ve všech zemích Evropy. Důležitým nástrojem rozvoje a ekonomického oživení venkovských oblastí je cestovní ruch. Aby byl cestovní ruch dlouhodobě udržitelný, musí být ohleduplný vůči okolnímu přírodnímu prostředí, nesmí je nadměrně zatěžovat ani poškozovat. V této i dalších souvislostech se zvláště ve vyspělých evropských zemích stále více prosazují nové formy cestovního ruchu, které bývají označovány jako šetrný, měkký, či zelený cestovní ruch - tzv. Agroturistika. O tyto formy trávení volného času a rekreace je, zvláště mezi obyvateli měst, stále větší zájem. Lidé stále více touží po návratu k přírodě - aspoň na chvíli uniknout z hlučného, přetechnizovaného a stresujícího městského prostředí někam na venkov, k jednoduchému způsobu života v pěkné přírodě, kde mohou v klidu odpočívat. Rostoucí zájem o pobyt na venkově může být dobrou příležitostí pro zemědělské podnikatele a může se stát zdrojem jejich hlavního či vedlejšího příjmu. Může se tím zamezit vylidňování venkova a přispět ke zlepšení stavu venkovského prostředí i okolní krajiny. Rozvoj ekonomicky zaostalejších regionů, které jsou často v atraktivních přírodních lokalitách s vysokým turistickým potenciálem tím může být velice kladně ovlivněn. Nicméně povědomí resp. vzdělanost v rámci této oblasti je u široké veřejnosti stále velice slabá. Díky realizaci projektu se účastníci seminářů naučí orientovat v problematice podnikání v agroturistice a získají teoretický i praktický přehled o tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Cíl projektu:

Hlavní cíl: Zvýšit informovanost a vzdělanost v oblasti podnikání v agroturistice a tak zvýšit počet subjektů působících v této sféře. Specifické cíle: - Poskytnout informace nezbytné pro provozování agroturisticky zaměřených podniků. - Rozšíření aktivit cestovního ruchu na venkově. - Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově. - Zvýšení informovanosti v oblasti agroturistiky.na svém vlastním případu. V rámci projektu bylo konáno celkem 10 vzdělávacích akcí a proškoleno bylo 166 účastníků.

Termíny seminářů:

  • Seminář č.1 - 5.5.2011 Lipnice nad Sázavou
  • Seminář č.2 - 12.5.2011 Libice
  • Seminář č.3 - 17.5.2011 Krucemburk
  • Seminář č.4 - 19.5.2011 Chotěboř
  • Seminář č.5 - 31.5.2011 Světlá nad Sázavou
  • Seminář č.6 - 2.6.2011 Humpolec - Vystrkov
  • Seminář č.7 - 7.6.2011 Havlíčkův Brod
  • Seminář č.8 - 16.6.2011 Koněšín
  • Seminář č.9 - 21.6.2011 Havlíčkův Brod
  • Seminář č.10 - 28.6.2011 Ledeč nad Sázavou

Semináře se konaly s podporou Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.3.1.

Vzdělávání a informace. Zde jsou k dispozici materiály z realizovaných seminářů:

Příloha Velikost
III._1._3_pravidla.pdf801.66 kB
Individualni projektovy zamer.pdf781.74 kB
Jak na reklamu a propagaci.pdf464.42 kB
Pozarni ochrana.pdf124.00 kB
Pravni aspekty agroturistiky.pdf226.13 kB
Pripadova studie.pdf597.14 kB
Psychologicke aspekty agroturistiky.pdf111.52 kB
Schvaleni zadosti 7 kolo.pdf96.02 kB
Schvaleni zadosti 10 kolo.pdf222.72 kB
SWOT analyza.pdf75.18 kB
Zasady tvorby webovych stranek.pdf88.49 kB
III._1._3_13._kolo_0.pdf259.84 kB
Definice zakladnich problemu rozvoje venkovske agroturistiky_0.pdf167.56 kB
Agroturistika_prezentace.pdf1.23 MB