Dokážeme to v menšině v Olomouckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007134

Projekt si klade za cíl zlepšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob národnostních menšin se zaměřením na příslušníky romského etnika v Olomouckém kraji, a to prostřednictvím níže uvedených klíčových aktivit. Záměrem projektu je navázat na činnost Úřadu práce České republiky a vyplnit mezeru v poskytované podpoře uchazečům z cílové skupiny. Úspěšnou realizací projektu budou řešeny problémy cílové skupiny jako například nízké kariérové sebevědomí či vysoká nezaměstnanost.

Klíčové aktivity projektu

Výběr účastníků do projektu

Cílem klíčové aktivity je výběr vhodných účastníků z řad cílové skupiny projektu. Výběr klientů bude probíhat opakovaně na základě stanoveného harmonogramu.

Poradenský motivační program

V rámci klíčové aktivity dojde k seznámení účastníků s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech aktivit, které jim pomohou ke zvýšení uplatnění na trhu práce, a obnovení jejich pracovního sebevědomí, motivace a jejich aktivizace.

Finanční gramotnost

Obsahem aktivity je např. základní terminologie finanční gramotnosti, osobní/rodinný rozpočet, úvěry a půjčky bankovního a nebankovního sektoru, exekuce (práva a povinnosti exekutora), lichva apod.

Počítačová gramotnost

Účelem této klíčové aktivity bude obnovení nebo rozšíření počítačové gramotnosti účastníků projektu.

Job club speciál

Cílem aktivity je souhrn znalostí z aktivity Poradenský motivační program (osobní portfolio, příprava na pohovor), rozvoj komunikačních a sociálních dovedností (nácvik konkrétních situací, komunikace, výměna zkušeností apod.).

Rekvalifikační kurzy

Předmětem aktivity je realizace mnohých rekvalifikačních kurzů např. barman, příprava teplých pokrmů, technicko-administrativní kurzy, kurzy k získání oprávnění k výkonu činnosti apod.

Zprostředkování zaměstnání

Cílem aktivity bude zajištění několika pracovních míst se mzdovým příspěvkem pro cílovou skupinu.

V případě Vašeho zájmu dozvědět se o projektu více a popř. se do něj i zapojit, prosím, kontaktujte:

Bc. Martin Daňhel, DiS.
danhel@asociacerr.cz
Telefon: +420 725 513 389

Projekt Dokážeme to v menšině v Olomouckém kraji je spolufinancován Evropskou unií.