Rybářství

České rybářství má dlouholetou tradici a je v kontextu evropského rybářství na dobré úrovni. V tomto odvětví působí v ČR celá řada významných vzdělávacích a výzkumných institucí, které dostatečně zaručují kumulaci know-how českého rybníkářství. Na druhou stranu zde není dostatečně zajištěn přenos know-how z VaV sféry a akademického prostředí směrem k samotným produkčním rybářům. Dalšími problémy, kterým musí čeští rybáři oproti některým zahraničním zemím čelit, je vysoká opotřebovanost technických zařízení a zatím stále nízká spotřeba ryb v ČR. Snahou různých zájmových organizací, organizací státní správy a samosprávy musí být podpora českého rybářství – podpora vzdělávání subjektů působících v rybářství, propagace a vysvětlování významu rybářství pro lidské zdraví, krajinu, ale i turistiku apod. V neposlední řadě musí docházet k podpoře investic do technického zařízení rybářů pro zajištění produkce ryb a jejich konkurenceschopnosti.

Naše aktivity:

Na základě dotazování, které uskutečnili členové Asociace pro rozvoj regionů o.s. u vybraných rybářských podniků v kraji Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském kraji vzešel z tohoto šetření požadavek na prohloubení odborných znalostí rybářské veřejnosti (zaměstnanci rybářských podniků, zástupci produkčních rybářů, členové rybářských svazů apod.). Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství - Agronomická fakulta) se snaží naše sdružení prostřednictvím tematicky zaměřených seminářů zvýšit odbornost rybářské veřejnosti a tím i konkurenceschopnost rybářského sektoru ČR.