O nás

Hlavním posláním Asociace pro rozvoje regionů o.s. je podpora veřejného, agrárního, rybářského a podnikatelského sektoru především v Jihomoravském kraji, ale i v celé České republice. Tematicky se zaměřujeme především na problematiku regionálního rozvoje, životního prostředí, zemědělské a rybářské politiky a utilizace venkovského prostoru.

Hlavním předmětem činnosti ARR o.s. je informační servis, konzultační činnost a poradenství. K naplňování předmětu činnosti dochází realizací odborných, ale i obecných vzdělávacích seminářů a poskytováním poradenských služeb.

Mezi aktivity ARR o.s. patří:

  • realizace odborných seminářů na témata týkající se problematiky agrárního sektoru (cross-compliance, hnojení, výživa hosp. zvířat, ekonomika agropodniků apod.)
  • realizace odborných seminářů pro potravinářské podniky a zpracovatele
  • realizace seminářů na téma „Rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech“
  • poskytování poradenských a konzultačních služeb

Našimi partnery jsou:

  • vybrané Okresní agrární komory ČR, OSLAVAN, a.s., AGRO SOCHOR

Hledáme schopné lektory se zaměřením na zemědělství, cestovní ruch, životní prostředí a příbuzné obory pro posílení našeho týmu.